Beställningsverk

Bläckfiskpanna

 

Beställningsverk

Olja på canvas 110 x 110 cm.

Vill du beställa en tavla?

 

Flera unika verk har redan beställts, Vill du också beställa ett konstverk?

 

Upplägget är enkelt. Efter diskussion om vilken typ av konst beställaren gillar, detaljer i verket, storlek, ämne, medium med mera, så specificeras en lista konstären utgår från i skapandet. 

 

Beroende på storlek ambitionsnivå och andra mer diffusa faktorer sätts prisbilden direkt vid överenskommelsen. I processen diskuterar konstnären med beställaren så att denne blir så tillfredställd som möjligt. Det bör finnas i åtanke att konstnärens talang har begränsningar. Med andra ord, konstnären utnyttjar sin rätt till konstnärlig fri tolkning av objektet, idén eller det sublima tankefoster som fötts av diskussionen. 

 

Kontakta konstnären för offert och diskussion.

OBS! Konstnären erbjuder även beställningsverk i kryptokonstgenrén.